Menu
 

You are on the Natcen site

Click here for Scotcen

natcen map

You are on the Natcen site

Click here for Scotcen

natcen map
 • Cymryd rhan nawr

  Yr oll sydd angen i chi ei wneud yw llenwi arolwg ar-lein 15 munud. Gallwch ddewis pryd fyddwch chi'n cymryd rhan. Does dim angen paratoi.

  Cael gwybod mwy

  • Toddler drinking milk Pam ydw i wedi fy newis?

   Pan gofrestroch ar gyfer y cynnig, fe gytunoch y gellid cysylltu â chi i ddibenion ymchwil. O ganlyniad, trosglwyddwyd eich manylion cyswllt ymlaen atom ni.

   Darllenwch fwy

  • Toddlers playing with sand Pam cymryd rhan?

   Gwella darpariaeth gofal plant ledled y wlad...

   ...trwy hysbysu sut mae Llywodraeth Cymru yn cyflwyno ei gynnig gofal plant newydd yn genedlaethol.

   Darllenwch fwy

 • Cysylltwch â ni

  Os oes gennych chi gwestiynau ynghylch y gwerthusiad, ffoniwch ni ar radffôn: 0808 168 1356 neu anfon e-bost at: ChildcareOfferWales@natcen.ac.uk

  Os oes gennych chi gwestiynau ynghylch y polisi gofal plant newydd, ffoniwch 0300 060 4400 neu anfon e-bost at TalkChildcare@gov.wales

 • Pwy yw NatCen?

  Ni yw asiantaeth ymchwil cymdeithasol annibynnol mwyaf Prydain. Yn ystod y 40 mlynedd diwethaf, rydym wedi gweithio ar ran llywodraeth ac elusennau i ganfod beth mae pobl wir yn feddwl am faterion cymdeithasol pwysig a sut mae Prydain yn cael ei rhedeg.

  Darllenwch fwy…

  • pink-handshake2 Ein haddewid i chi

   Rydym yn deall y bydd gan nifer ohonoch rai cwestiynau ynghylch ein manylion ni a sut fyddwn yn delio â'ch gwybodaeth bersonol.

   Darllenwch fwy