Menu
 

You are on the Natcen site

Click here for Scotcen

natcen map

You are on the Natcen site

Click here for Scotcen

natcen map
 • Gwybodaeth am Arolwg Incwm a Gwariant Myfyrwyr 2021-2022

  Mae Arolwg Incwm a Gwariant Myfyrwyr 2021-2022 ar fin dechrau mewn tua 75 o brifysgolion a cholegau ledled Cymru a Lloegr.

  Mwy

 • Pwy ydi NatCen?

  Ni yw asiantaeth ymchwil gymdeithasol annibynnol fwyaf Prydain. Dros y 50 mlynedd diwethaf rydym wedi gweithio ar ran y llywodraeth ac elusennau i ddarganfod beth mae pobl yn ei feddwl go iawn am faterion cymdeithasol pwysig a sut mae Prydain yn cael ei rhedeg.

  Mwy

 • Ein haddewid i chi

  Rydym yn deall y gallai fod gennych gwestiynau am ein cymwysterau a sut rydym yn delio â gwybodaeth bersonol.

   

  Mwy

 • Hysbysiad preifatrwydd (privacy notice)

  Yn ein hysbysiad preifatrwydd, rydym yn esbonio’r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu data, pwy fydd â mynediad at eich data personol, sut bydd eich data’n cael ei ddefnyddio, ei storio a’i ddileu, a phwy y gallwch gysylltu ag ymholiad neu gŵyn.

  Mwy