Menu
 

You are on the Natcen site

Click here for Scotcen

natcen map

You are on the Natcen site

Click here for Scotcen

natcen map

Arolwg Incwm a Gwariant Myfyrwyr 2019-20

Mae’r Arolwg Incwm a Gwariant Myfyrwyr 2019-20 ar fin cychwyn mewn dros 80 o brifysgolion a cholegau ar draws Cymru a Lloegr.

Bydd yr ymchwil yn holi bron i 5,000 o fyfyrwyr llawn a rhan amser, a’r astudiaeth gynhwysfawr gyntaf o gyflwr cyllid i fyfyrwyr ers 2015.

Mae’r arolwg yn cael ei gyflawni gan NatCen, ac wedi ei ariannu gan yr Adran Addysg (DfE).

Pam cymryd rhan?

Beth bynnag eich cwrs, a p’un a ydych chi'n astudio llawn amser neu ran amser, mae hyn yn gyfle i chi gael dweud eich dweud am gyllid i fyfyrwyr. Bydd yr astudiaeth yn hysbysu polisi’r llywodraeth ar gymorth ariannol i fyfyrwyr ac yn rhoi gwybod i fyfyrwyr yn y dyfodol am y costau sy'n gysylltiedig gydag astudio.

Beth fydd angen i mi wneud?

Bydd myfyrwyr o’ch sefydliad yn derbyn llythyr ac e-bost yn eu gwahodd i gymryd rhan yn yr arolwg. Os byddwch yn derbyn gwahoddiad, fe ofynnir i chi gwblhau holiadur ar-lein, a fydd yn cymryd oddeutu 30 munud i’w gwblhau. Mae’r arolwg yn cynnwys cwestiynau am gostau'r cwrs ac unrhyw gyllid a gewch i helpu eu bodloni, yn ogystal â chwestiynau cefndir amdanoch chi a’ch astudiaethau.

Yna bydd myfyrwyr yn derbyn gwahoddiad yn gofyn iddynt gwblhau ‘dyddiadur gwario’ ar-lein. Os byddwch chi'n derbyn y gwahoddiad dyddiadur yma, fe ofynnir i chi gofnodi eich gwariant dyddiol am saith niwrnod. Wedi i chi roi'r wybodaeth am saith niwrnod, byddwch yn derbyn taleb £20 Love2Shop i ddiolch i chi am eich amser.

Sut fyddwch chi’n delio â gwybodaeth bersonol?

Byddwn yn trin yr holl wybodaeth a gesglir amdanoch chi yn gwbl gyfrinachol dan Reoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data’r UE 2018 (GDPR). Gallwch gael gwybod mwy am ein manylion a phwy ydyn ni yma a sut ydyn ni’ diogelu eich gwybodaeth bersonol yma.

Ble allaf i gael rhagor o wybodaeth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, gallwch gysylltu â ni ar 0800 652 9295, neu e-bost: studentfinance@natcen.ac.uk.