Menu
 

You are on the Natcen site

Click here for Scotcen

natcen map

You are on the Natcen site

Click here for Scotcen

natcen map

Ein haddewid i chi

Rydyn ni'n parchu eich dymuniadau

Mae'n hollol wirfoddol i gymryd rhan, a does dim rhaid ateb unrhyw gwestiynau nad ydych chi eisiau eu hateb.

Rydyn ni'n ateb eich cwestiynau

Mae ein tîm yn hapus i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych ynghylch yr astudiaeth nad ydynt wedi eu trafod yma. Cysylltwch â ni yn studentfinance@natcen.ac.uk.

Rydym yn diogelu eich preifatrwydd

Byddwn yn trin yr wybodaeth a roddwch i ni yn gwbl gyfrinachol dan Reoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data’r UE 2018 a GDPR. Cesglir y canlyniadau a’u defnyddio ar gyfer dibenion ymchwil yn unig.Fyddwch chi ddim yn derbyn unrhyw bost sothach o ganlyniad i gymryd rhan yn ein hymchwil. Fyddwn ni byth yn pasio eich manylion ymlaen i sefydliadau eraill i ddibenion masnachol.

I gael gwybod mwy am sut fydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei defnyddio yn yr astudiaeth hon, gweler yr hysbysiad preifatrwydd llawn yma.