Menu
 

You are on the Natcen site

Click here for Scotcen

natcen map

You are on the Natcen site

Click here for Scotcen

natcen map
  • Couple walking by a playground Pam cymryd rhan?

   Bydd yr ymchwil yma yn helpu ffurfio penderfyniadau Llywodraeth Cymru am bolisiau gofal iechyd a gwasanaethau.

   Darllen mwy

 • I’d rather read this information in English.

   

   

   

  Read more

  • Street scene Pam ydwyf wedi cael fy newis?

   Pwy bynnag yr ydych chi, beth bynnag yw eich iechyd – mae eich gwybodaeth yn bwysig i ni. I gael darlun gwirioneddol o iechyd yng Nghymru, rydym wedi dewis eich cyfeiriad drwy hap. Golyga hyn na allwn ddewis rhywun arall yn eich lle.

    

   Darllen mwy

 • Beth mae hyn yn cynnwys?

  Bydd un o’n cyfwelwyr yn galw yn eich cartref i drefnu cyfweliad ar amser sydd yn gyfleus i chi. Mae’r cyfweliad yn hamddenol iawn – nid oes angen paratoi dim a gallwch sgipio’r cwestiynau hynny nad ydych am eu hateb. 

  Darllen mwy

 • Pwy yw NatCen?

  Asiantaeth ymchwil cymdeithasol annibynnol mwyaf Prydain yw NatCen.  Am y 40 mlynedd diwethaf rydym wedi bod yn gweithio ar ran y llywodraeth ac elusennau er mwyn darganfod beth mae pobl wir yn meddwl am faterion cymdeithasol pwysig a sut caiff Prydain ei rhedeg. 

  Darllenwch mwy

  • pink-handshake2 Ein haddewid i chi

   Rydym yn deall bydd gennych gwestiynau efallai am ein hygrededd a sut yr ydym yn delio gyda’ch gwybodaeth bersonol. 

   Darllenwch mwy

 • Cysylltu gyda ni

  Am ragor o wybodaeth am yr astudiaeth, ffoniwch neu e-bostiwch...

  Darllen mwy