Menu
 

You are on the Natcen site

Click here for Scotcen

natcen map

You are on the Natcen site

Click here for Scotcen

natcen map
  • Food shopping Pam cymryd rhan?

   Helpu’r Asiantaeth Safonau Bwyd

   Mae gan yr ASB ymrwymiad i sicrhau bod y bwyd rydym yn ei fwyta yn ddiogel ac yn onest. Bydd eich help chi yn ffynhonell bwysig o dystiolaeth a fydd yn cefnog gwaith yr Asiantaeth.

   Darllenwch ragor

 • Pwy yw NatCen?

  Ni yw asiantaeth ymchwil cymdeithasol mwyaf Prydain. Am y 40 mlynedd diwethaf, rydym wedi gweithio ar ran y llywodraeth ac elusennau er mwyn canfod yr hyn mae pobl yn ei feddwl am faterion cymdeithasol pwysig a sut mae’r wlad yn cael ei reoli.  

  Darllenwch ragor

 • Beth fydd yn digwydd?

  Bydd un o’n holwyr yn galw yn eich cartref i drefnu cyfweliad â chi ar amser cyfleus i chi. Mae’r cyfweliad ei hun yn hamddenol iawn – nid oes angen i chi baratoi ar ei gyfer, a gallwch ddewis peidio ag ateb unrhyw gwestiwn.

  Darllenwch ragor

  • pink-handshake2 Ein haddewid i chi

   Rydym yn deal y bydd gennych gwestiynau am ein ffordd o weithio a sut rydym yn trin eich gwybodaeth bersonol

   Darllenwch ragor

  • Street scene Pam fy mod i wedi cael fy newis?

   Pwy bynnag ydych chi, beth bynnag fo’ch safbwynt

   ... mae’ch barn yn bwysig i ni. Er mwyn cael darlun gorau posibl y boblogaeth, rydym wedi dewis eich cyfeiriad ar hap. Golyga hyn na allwn ddewis rhywle arall yn eich lle chi. 

   Darllenwch ragor

 • I gael rhagor o wybodaeth

  Gallwch ffonio 0800 652 0601 neu e-bostio foodandyou@natcen.ac.uk os oes gennych gwestiwn am unrhyw beth sydd heb ei ate bar y tudalennau hyn. Bydd un o’n staff yn eich ateb cyn gynted â phosib.

  I gael rhagor o wybodaeth am yr ASB, ewch i www.food.gov.uk, neu gallwch gysylltu â’r llinell gymorth drwy ffonio 020 7276 8829 neu e-bostio helpline@foodstandards.gsi.gov.uk.

  Os hoffech siarad â’r ASB am yr astudiaeth hon, gallwch ffonio 020 7276 8829 neu e-bostio foodandyou@foodstandards.gsi.gov.uk.

 • Byddai’n well gen i ddarllen yr wybodaeth hon yn Saesneg.

   

   

   

  Read more